Likvidace pařezů
Frézování pařezů – nejčastějším způsobem likvidace pařezů, který provádíme je frézování pařezů. Frézování pařezů je nejrychlejší způsob likvidace pařezů. Při tomto způsobu likvidace pařezů vzniká z hmoty pařezu jemná drť, kterou je možné zkompostovat či při frézování menších pařezů ponechat přímo na místě a nechat zetlít. Součástí našich služeb při frézování pařezů je rovněž možnost vzniklou drť odvézt a zasypat místo po frézování pařezů zeminou s následným osetím trávou.

Frézování pařezů provádíme pomocí výkonné pásové pařezové frézy Vermeer SC 30 TX a v omezených prostorech frézujeme pařezy pomocí ruční pařezové frézy Laski F 350. Frézování pařezů běžně provádíme do hloubky 20 – 30cm pod terén, ale je možné dohodnout i hlubší frézování pařezů.
Minimální šíře pro průjezd pařezové frézy je 90cm.

Ruční dobývání pařezů – pokud není možné pařez z nějakého důvodu vytrhnout či vyfrézovat, dobýváme jej ručně za pomoci seker, krumpáčů a sochorů, či jej případně částečně obnažíme pod zem a následně pařez zahloubíme jeho zaříznutím motorovou pilou s překrytím vzniklého místa zeminou. Tento způsob likvidace pařezů však provádíme spíše u malého množství pařezů a tam, kde není jiná možnost likvidace pařezů (např. frézování pařezů) z důvodu nedostatku místa.

Rádi Vám na požádání zpracujeme cenovou nabídku na frézování pařezů či ruční likvidaci pařezů na jakékoliv lokalitě v ČR.

Žádný pařez nám dosud neodolal!

OBJEDNAT LIKVIDACI PAŘEZŮ >>Likvidace pařezů - pásová pařezová fréza Vermeer SC 30 TX

Likvidace pařezů – pásová pařezová fréza Vermeer SC 30 TX

Likvidace pařezů - ruční fréza Laski F 350

Likvidace pařezů – ruční fréza Laski F 350