Konzervace dutin
Konzervace dutin je finančně i časově velmi náročným procesem, snažícím se zabránit šíření patogenních organismů, především hub dále do zdravé části stromu.

Konzervaci dutin obvykle předchází jejich důkladné vyčištění, tj. odstranění zbytků napadeného dřeva a jiných předmětů (neobvyklé nejsou různé druhy odpadků).

Napadené dřevo se obvykle odstraňuje pomocí speciálních dlátek až na hranici tvrdého suchého dřeva a zdravé části kmene. Tato hranice se nesmí při konzervaci dutin v žádném případě poškodit, neboť by došlo k průniku hniloby dál do kmene a konzervace by tak byla kontraproduktivní.

Následuje samotná chemická konzervace dutiny, jenž se provádí nejčastěji přípravky Fundazol nebo penetračním nátěrem Luxolem.

Konzervovat dutiny ovšem nelze vždy, neboť v nich často hnízdí ptáci či zde nalezly místo pro život různé druhy chráněného hmyzu. Díky tomu je ovšem takový strom z pohledu přírody cennější.

Pokud se ke konzervaci dutin rozhodnete, je třeba nejdříve definovat, zda má konzervace vůbec smysl z hlediska statiky stromu. Pokud je totiž dutina příliš velká, nebo je kolonizována dřevokaznou houbou která zasáhla větší část dutiny, je dobré zvážit, zda není bezpečnější daný strom pokácet a nahradit jej novým jedincem, nebo provést jenom snížení koruny stromu pro jeho celkovou stabilizaci a ponechat strom jako cennou biologickou niku.

OBJEDNAT KONZERVACI DUTIN >>