Dendrologický průzkum
Dendrologický průzkum – slouží především ke zmapování (inventarizaci) jednotlivých stromů na daném území.

Dendrologický průzkum rovněž může sloužit jako podklad pro získání dotace na ošetření dřevin.

Během dendrologického průzkumu je provedena inventarizace dřevin, určen jejich druh, případně kultivar, sadovnická hodnota, denrometrické charakteristiky, zdravotní stav, provozní bezpečnost, poškození dřevin a jejich stabilita.

  • Na přání je možné dendrologický průzkum samozřejmě libovolně rozšířit a doplnit jej například o návrh dalších výsadeb.
  • Součástí inventarizace dřevin a dendrologických průzkumů může být rovněž výpočet ekologické hodnoty dřevin dle metodiky AOPK.

Dendrologický průzkum provádíme především pro malé obce a města, ale na přání lze provést dendrologický průzkum například i na větší zahradě.

OBJEDNAT DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM >>