Statické zajištění stromů
Statické zajištění stromu – provádíme především pomocí vazeb instalovaných do koruny. Lze je ovšem provést i některým typem redukčních řezů, či kombinací obou alternativ, jenž se z pohledu statického zajištění stromu jeví často jako nejlepší.

Nepředepjaté vazby stromů – nejčastěji používáme nedestruktivní typy nepředepjatých vazeb stromů (Cobra, Arco), které například v případě vichřice zabrání odlomení dané větvě nebo části stromu.

Předepjaté vazby stromů – pokud je strom již částečně poškozený nebo jsou v něm nebezpečné dutiny či trhliny, jenž nelze příliš dobře stabilizovat pomocí výše uvedených druhů vazeb, používáme vazby předepjaté, které brání dalšímu pohybu stabilizované části stromu, a tím zabraňují jejímu statickému selhání. Jsou vyrobeny ze syntetických materiálů (statický systém BOA), nebo se na jejich instalaci používají ocelová lana s podkladnicemi z dřevěných špalíků, bránících strom proti poškození.

Speciální vazby stromů – zcela výjimečným druhem statické vazby je potom vazba vrtaná, která se používá ve zcela ojedinělých případech kdy nelze z nějakého důvodu použít jiného druhu vazby, neboť způsobuje stromu poranění, které může být vstupní branou infekce pro strom a v mnoha ohledech tak může být reakce stromu na tuto vazbu často opačná něž byl původní záměr a po delší době může dojít k rozlomení zajištěné části právě v místě instalace tohoto druhu vazby.

OBJEDNAT STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROMU >>