Technický dozor
Provádíme technický dozor investora v péči o stromy a zakládání zeleně v parcích a veřejné zeleni.

Technický dozor se týká především posuzování správnosti prováděných řezů na stromech a jejich rozsahu, dále instalace vazeb na stromech, zastřešování dutin stromů, rizikovosti kácení stromů a případných škod na okolních stromech vzniklých během kácení jiných stromů.

Technický dozor investora rovněž dohlíží na správnost prováděných výsadeb stromů a kěřů, výchovný řez stromů a řez keřů.

Další ze služeb, jenž provádí technický dozor investora je zajištění dozoru při stavebních činnostech v okolí stromu dle ČSN DIN 18 920. Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Cena technického dozoru investora během řezu stromů či sadových úprav se pohybuje dle náročnosti od 250 – 400Kč/hod (bez DPH), přičemž technický dozor investora provádí kontrolní den většinou jednou měsíčně po dobu několika hodin.

OBJEDNAT TECHNICKÝ DOZOR >>