Výsadba a přesazování
Výsadba stromů –  je vlastně začátek naší práce a proto ji věnujeme velmi vysokou pozornost, neboť na jejím odborném provedení bude taktéž záviset v budoucnu celý život stromu.

Vysazujeme stromy od těch nejmenších až po téměř obry jak do soukromých zahrad či městských alejí, tak i na vesnické návsi či kolem rybníků. V závislosti na tvaru koruny, rozměrech daného stromu a půdních poměrech stanoviště potom volíme technologii výsadby a ukotvení stromu.

Při samotné výsadbě se většinou jedná o úplnou či částečnou výměnu substrátu na stanovišti, instalaci závlahových sond, statického zajištění stromu pomocí dřevěných kůlů, jeho přihnojení, zamulčování kůrou proti výparu vody, zalití a provedení komparativního řezu. U větších stromů se pak kotví bal ještě speciálním podzemním systémem.

Přesazování stromů – je jednou z nejnáročnějších pracovních operací v arboristice. Obzvláště pokud se jedná o starší vrostlé stromy. Ty se musí na přesazení několik let dopředu připravovat a ani po přesazení náročná péče po mnoho let nekončí. Často se stromům na novém stanovišti musí vybudovat důmyslný opěrný systém, jenž jim zajistí oporu po dobu několika let, než obnoví  alespoň z větší části svůj původní kořenový systém a stanou se tak staticky soběstačnými.

Přesazování stromů se navíc často neobejde u větších jedinců bez nákladné mechanizace, neboť se často jedná o mnohasetkilové či dokonce tunové jedince. Pokud se však všechno podaří, přesazený strom se rázem stává perlou zahrady či parku.

OBJEDNAT VÝSADBU ČI PŘESAZENÍ STROMŮ >>