Arboristické služby
Arboristika je u nás dosud poměrně málo známí pojem, jenž zahrnuje především péči o stromy. Jedná se hlavně o odbornou práci v korunách vzrostlých stromů zaměřenou na jejich řez, jenž má vést ke zlepšení jejich celkové stability a bezpečnosti. Arboristika rovněž také zahrnuje rizikové kácení stromů a posudky stromů. Jako vědní obor je arboristika zdánlivě teprve na začátku, ale přesto lze říci, že základní principy péče o stromy jsou již známi nejméně několik desetiletí a profesionální firmy jako je ta naše se podle nich řídí tak, aby stromu vždy co nejvíce prospěly.

 • Kácení stromů
  Jednou z našich nejnáročnějších prací je bezesporu kácení stromů, neboť se ve většině případů jedná o kácení stromů na těžce dostupných místech jako jsou hřbitovy, sousedství domů či vedení VN. Kácení stromů v takovýchto místech již… celý text…)


 • Posudky stromů
  Odborné statické a zdravotní posudky stromů zpracováváme na základě metody vizuálního hodnocení stromů bez použítí jakýchkoliv destruktivních metod u hodnocených stromů, přičemž posudky stromů provádí pouze dlouholetí odbornící na problematiku… (celý text…)


 • Ošetřování stromů
  Ošetřování stromů – je činost zaměřená především na všechny druhy řezů, zastřešování dutin stromů, konzervaci dutin, úpravu okolí stromů, statického zajištění stromů, fotodokumentace korun či poškození stromů.Součástí služby ošetřování stromů je také… (celý text…)


 • Řez stromů
  Řez stromů slouží především pro zvýšení provozní bezpečnosti v okolí stromů. Dále často provádíme řez stromů, abychm zvýšili jejich stabilitu, neboť tzv. redukční řez stromů slouží často právě k tomuto účelu. V podrobném popisu řezu… (celý text…)


 • Výsadba a přesazování
  Výsadba stromů je vlastně začátek naší práce a proto ji věnujeme velmi vysokou pozornost, neboť na jejím odborném provedení bude taktéž záviset v budoucnu celý život stromu. Vysazujeme stromy od těch nejmenších až po téměř obry jak… (celý text…)


 • Statické zajištění stromů
  Statické zajištění stromu provádíme především pomocí vazeb instalovaných do koruny. Lze je ovšem provést i některým typem redukčních řezů, či kombinací obou alternativ, jenž se z pohledu statického zajištění stromu jeví často jako nejlepší…. (celý text…)


 • Konzervace dutin
  Konzervace dutin je finančně i časově velmi náročným procesem, snažícím se zabránit šíření patogenních organismů, především hub dále do zdravé části stromu. Konzervaci dutin obvykle předchází jejich důkladné vyčištění, tj. odstranění zbytků… (celý text…)


 • Dendrologický průzkum
  Dendrologický průzkum slouží především ke zmapování (inventarizaci) jednotlivých stromů na daném území. Dendrologický průzkum rovněž může sloužit jako podklad pro získání dotace na ošetření dřevin.Během dendrologického průzkumu je provedena… (celý text…)


 • Technický dozor
  Provádíme technický dozor investora v péči o stromy a zakládání zeleně v parcích a veřejné zeleni.Technický dozor se týká především posuzování správnosti prováděných řezů na stromech a jejich rozsahu, dále instalace vazeb na stromech,… (celý text…)


RYCHLÁ OBJEDNÁVKA SLUŽEB >>