Posudky stromů
Odborné statické a zdravotní posudky stromů – zpracováváme na základě metody vizuálního hodnocení stromů bez použítí jakýchkoliv destruktivních metod u hodnocených stromů, přičemž posudky stromů provádí pouze dlouholetí odbornící na problematiku dendrologie a arboristiky.

Zdravotní posudky stromů – provádíme především ve vegetačním období (není samozřejmě podmínkou), kdy je možné posudek stromu vyhotovit zcela objektivně na základě zjištěných symptomů poškození, houbové infekce, velikosti a množství listů, růstových malformací, atd. V případě na podezření rozsáhlejší infekce stromu dřevokaznými houbami, jejichž plodnice nelze v době hodnocení stromu nalézt, posouzení případně v určitém časovém intervalu opakujeme, aby bylo hodnocení stromů zcela objektivní.

Hodnocení statických poměrů stromů – provádíme na základě použití některých z metod vizuálního hodnocení statických poměrů stromů. Jsou to především tyto metody hodnocení stromů: SIA, WLA, Souhrnné hodnoty.

Dendrologické průzkumy – jsou tabulkově zpracované posudky stromů včetně mapové přílohy a provádíme je především u rozsáhlejších lokalit, obcí a měst. Na přání mohou být rozšířeny o návrh výsadeb a sloužit rovněž jako podklad pro žádost o dotaci na ošetření zeleně.

Na přání jsme schopni zajistit použití nedestruktivních přístrojových metod a tahové zkoušky, což jsou v současné době nejlepší možnosti hodnocení stromů, jejichž výsledkem je naprosto přesný posudek stromu.

OBJEDNAT POSUDEK STROMŮ >>